Kiimingin Rauhanyhdistys RY

"Seurat rauhanyhdistyksellä, seurat kirkossa, nuortenilta, raamattuluokat, pyhäkoulut pyhäkoulupiireittäin, päiväkerhot."
Tervetuloa!
Näitä Kiimingin rauhanyhdistyksen vireästä toiminnasta kertovia ilmoituksia julkaistaan viikoittain Kiimingin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa ja Päivämieslehdessä. Eri tilaisuuksiin kokoontuu kaikenikäisiä ihmisiä; vanhuksia, aikuisia, äitejä, isiä, nuoria, ja lapsia.
Uusi toimitalo siunattiin käyttöön elokuussa 2006. Sen seurasaliin mahtuu yli 400 kuulijaa ja kahviossa on istumapaikkoja 170. Lisäksi käytässä on omat tilat lapsi- ja nuorisotyölle.
Toiminnallaan Kiimingin rauhanyhdistys suorittaa sen säännöissä määriteltyä tehtävää, joka on evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisen uskon ja kristillissiveellisen elämäntavan herättäminen ja ylläpitäminen. Työn perusmuotona ovat seurat. Lisäksi perustehtävää tuetaan monipuolisella lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöllä.
Toivotamme tilaisuuksiimme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi!
mainos