Kiimingin Rauhanyhdistys RY

"Seurat rauhanyhdistyksellä, seurat kirkossa, nuortenilta, raamattuluokat, pyhäkoulut pyhäkoulupiireittäin, päiväkerhot."
Tervetuloa!
Näitä Kiimingin rauhanyhdistyksen vireästä toiminnasta kertovia ilmoituksia julkaistaan viikoittain Kiimingin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa ja Päivämieslehdessä. Eri tilaisuuksiin kokoontuu kaikenikäisiä ihmisiä; vanhuksia, aikuisia, äitejä, isiä, nuoria, ja lapsia.
Uusi toimitalo siunattiin käyttöön elokuussa 2006. Sen seurasaliin mahtuu yli 400 kuulijaa ja kahviossa on istumapaikkoja 170. Lisäksi käytässä on omat tilat lapsi- ja nuorisotyölle.
Toiminnallaan Kiimingin rauhanyhdistys suorittaa sen säännöissä määriteltyä tehtävää, joka on evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisen uskon ja kristillissiveellisen elämäntavan herättäminen ja ylläpitäminen. Työn perusmuotona ovat seurat. Lisäksi perustehtävää tuetaan monipuolisella lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöllä.
Toivotamme tilaisuuksiimme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi!KIIMINGIN RAUHANYHDISTYKSEN TIEDOTE 11.11.2020

Kiimingin rauhanyhdistyksen toiminta käynnistyy osittain 13.11. alkaen, noudattaen tehostettuja koronavirusepidemiaan liittyviä turvaohjeita. Kaikissa tilaisuuksissa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia (ensi sijassa yli 15-vuotiaat). Turvaväleihin ja käsihygieniaan tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Kahvitarjoilua ei järjestetä.

Ajankohtainen tieto päivitetään aina tilanteen muuttuessa näille internetsivuille.

Useat rauhanyhdistykset lähettävät edelleen seuroja etälähetyksenä ja niitä voi kuunnella internetistä näiden rauhanyhdistysten verkkosivujen kautta (esim. www.helsinginrauhanyhdistys.fi, www.oulunrauhanyhdistys.fi, www.nettiseurat.info).


Kiimingin rauhanyhdistyksen johtokunta
Mainos